Magasiner

Vi forhandler kjente designmagasiner fra hele verde! Abonnementet løper fra bestillingsdato og frem til korrekt antall magasiner er mottatt. Porto er inkludert i prisen.

Cap & Design!

Svensk designmagasin. 6 utgaver.

IdN The Digital Design Magazine

6 utgaver pr. år.

Communication Arts Magazine

6 utgaver pr. år med ca. 100 sider.

Lürzers Archive Magazine

6 utgaver pr. år. Prisen er inklusive porto.

Print Magazine

5 utgaver pr. år med ca. 120 sider.

Idea Magazine

Fra Japan. 6 utgaver i året med ca 190 sider.

3x3 The Art of Illustration

Moderne internasjonal illsustrasjon. 3 utgaver pr. år.

Digital Photographer

12 utgaver pr. år.

Lürzers Archive Online Service

Årsabonnement på Archive Online Web

Icon

Arkitektur og Design. 12 utg/år

Elephant Magazine

4 utgaver. 192 sider Art Culture

Frame Magazine

Magasin for interiør, arkitektur, produktdesign m.m. 6 utg. pr. år

Eye Magazine typografi

4 utgaver i året med ca. 80-90 sider.

Baseline Magazine

3 utgaver i året med ca. 50 sider.

Photoshop Creative

Tips og tricks for nybegynnere og viderekomne. 13 utg. pr. år.

Webdesigner

13 utg. pr. år. Med CD.

Computer Arts Magazine

12 utgaver pr. år med ca. 100 sider. Med CD.

3D World Magazine

3D magasin med fokus på animasjon og visuelle effekter. 13 utg. pr. år.

Creative Review Magazine

Advertising, design and visual culture. 12 utg. pr. år.