Accent - Rammer

En lekker aluminiumsramme med glass og bakplate til montering av print og foto.

Accent Alum. Rammer

15 cm X 20 cm med glass og bakplate

Accent Alum. Rammer

21 cm X 29,7 cm med glass og bakplate

Accent Alum. Rammer

30 cm X 40 cm med glass og bakplate.

Accent Alum. Rammer

40 cm X 60 cm med glass og bakplate

Accent Alum. Rammer

50 cm X 70 cm med glass og bakplate

Accent Alum. Rammer

70 cm X 100 cm med glass og bakplate