KALIBRERING

X-Rite i1Studio

Fargekalibrering av alle enheter. Proffmarkedet!

ColorMunki Smile skjermkalibrering

Kalibreringsprogram for enkel men profesjonell kalibrering. Flerbruker

ColorMunki Display avansert skjermkalibrering

Gir beste mulige resultat på alle moderne bildeskjermsteknologier.

X-Rite Colorchecker Passport

For foto, grafisk, web, TV, kamera m.m.

FARGELESERE

NCS Colourpin2

Fargeleser for NCS farger

CAPSURE Bluetooth Fargeleser

Leser fargeverdiene til PANTONE.

CAPSURE fargeleser for PANTONE

Les fargeverdier til PANTONE. Mac/Win. (ikke Bluetooth)

X-Rite CAPSURE RM200 fargeleser for RAL/NCS

CAPSURE er et produkt som er laget for å måle farger i RAL/NCS

eXact Densitometer fra X-Rite/PANTONE

X-Rite eXact Densitometer

For CMYK-operasjoner. Kontakt oss for pris!

X-Rite eXact Standard

Et spectrophotometer som sikrer nøyaktig trykk av både CMYK og Spot-farger.

X-Rite eXact Advanced

Et spectrophotometer med den høyeste kvaliteten i fargesikring.Kontakt oss!

JUST ColorFrame-01

Lysflate 49 x 36 cm. 5000 Kelvin